2023-02-20 09:15Pressmeddelande

Hjärtebarnsfamiljer i allt större utsatthet

I en redan ansträngd situation förlorar en del hjärtebarnsfamiljer upp till 30.000 kronor i månaden. Hjärtebarnsfonden höjer nu taket för privata bidrag och erbjuder medlemsbarn gratis sommarläger.
– Vi tror att det här kan svara bra på de behov som finns hos medlemmarna, säger Linda Sundberg, generalsekreterare på Hjärtebarnsfonden. 

Det ekonomiska läget för familjer i Sverige är påtagligt förändrat. Inflation, höga räntor och elkostnader har gjort att många familjer går på knäna. Och värre är det för dem som redan lever i utsatthet. I en enkät som Hjärtebarnsfonden genomfört i sina digitala kanaler uttrycker en absolut majoritet att den ekonomiska situationen förvärrats väsentligt. En del vittnar om inkomstförluster på så mycket som 10.000 till 30.000 kronor i månaden, på grund av många dagar med vård av sjukt barn eller sjukhusvistelser med familj. Många anger att de går miste om mellan 1.000 och 3.000 kronor men några förlorar mycket mer. 

Föräldrar skriver: 

”Det blir att man själv står åt sidan Jag har slutat träna t.ex för jag har helt enkelt inte råd”

”Jag köper inte nya kläder till mig själv även om jag behöver det utan låter barnens behov gå först. Det är det enda jag kan göra.”

”Det blir den billiga maten istället för det nyttiga”

– Vi gör vad vi kan för att underlätta. Vi vet att det kan vara dyrt att ha ett hjärtebarn, eller själv leva med hjärtfel. Man är sjukskriven oftare, kanske arbetar deltid eller har speciella behov som man inte får stöd för, säger Linda Sundberg. 

Hjärtebarnsfonden delar årligen ut enskilda bidrag till familjer med särskilda ekonomiska behov och har beslutat att höja taket för de bidragen. Dessutom har man bestämt att alla barn som är medlemmar i Hjärtebarnsfonden får gå gratis på sommarens läger. 

– Vi vill ge alla möjligheten att delta, och vi tror att det här kan vara möjligheten för många familjer att planera in en fin semesterhelg trots det ekonomiska läget, säger Linda Sundberg och fortsätter, vi tror på att vi tillsammans kan förändra livet för de barn och de anhöriga som drabbas. Vi ser att vi gör skillnad, att livet för de som har världens vanligaste missbildning kan bli bättre.


Om Hjärtebarnsfonden

Varje år får föräldrar till 2000 barn i Sverige beskedet att deras barn har fel på sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själva till livshotande situationer som kräver omedelbar operationen. I dag lever fler än 70 000 personer med medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 5000 medlemmar i 13 föreningar över hela Sverige. www.hjartebarnsfonden.se