2023-01-12 13:01Pressmeddelande

2,8 miljoner till forskning om medfött hjärtfel

11 forskare från hela Sverige har tilldelats forskningsbidrag från Hjärtebarnsfonden. Gemensamt för alla forskningsprojekt som får stöd är att de fokuserar på medfött hjärtfel. Infallsvinklarna är många och bidragen fördelade över dem. Allt från frågor om reproduktiv och sexuell hälsa hos personer med medfött hjärtfel, till hur man kan göra övergång från ung till vuxen inom vården smidigare och fysisk träning med enkammarhjärtan.

Beslut om vilka forskningsprojekt som ska tilldelas bidrag tas av Hjärtebarnsfondens forskningsråd bestående av Mikael Dellborg, professor GUCH-ologi, Mats Synnergren, barnhjärtkirurg, Malene Jensen, medlemsrepresentant och Karin Tran Lundmark, barnkardiolog. 

Här är listan på forskare som får bidrag och deras beskrivning av sin forskning. Tillsammans delar de på 2.850.000 kronor från Hjärtebarnsfonden.

Anna Wikner - om effekten av muskelstärkande träning hos vuxna med enkammarhjärta. 

Johanna Hlebowicz Frisén - Ishemic heartdisease in patients with congenital heart disease.

Frida Dangardt - UniPed -Nya diagnostiska metoder för kartläggning av lungcirkulation och komplikationer från lymfssystem och lever, samt deras prognostiska värde vid uppföljning av barn med enkammarcirkulation.

Malin Berghammer - Kvinnor med medfödda hjärtfel – intervention för ökat stöd, ökad kunskap och förbättrad egenvård i samband med graviditet.

Eva Furunäs - Graviditet vid medfött hjärtfel – biomarkörer, risker och prognos.

Nina Hakacova - Prediction of atrioventricular valve function after surgery using fluid-structure interaction for planning interventions in children born with atrioventricular valve defect

Linda Ternrud - fatigue hos patienter med medfödda hjärtfel.

Cecilia Kjellberg Olofsson - Vilken är den bästa behandlingen valvulär aortastenos hos nyfödda? En nordisk populationsbaserad studie.

Åsa Burström - Information om reproduktiv och sexuell hälsa till ungdomar med medfödda hjärtfel.

Markus Saarijärvi - Transfer from pediatric to adult care –Implementation of a person-centered transition program for adolescents ith congenital heart disease: The STEPSTONES-Implement project.

Birgitta Svensson - Kan vi förbättra vården för barn med komplicerad hjärtsjukdom inför hjärtoperation genom att integrera barnens och vårdnadshavarnas upplevelser i omvårdnaden?

 


Om Hjärtebarnsfonden

Hjärtfel är den vanligaste medfödda missbildningen. Ett trasigt barnhjärta förändrar allt. Varje år får 2000 familjer i Sverige beskedet att deras nyfödda barn har fel på sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själv till livshotande situationer som kräver omedelbar operation. I Sverige lever idag 70 000 personer med medfött hjärtfel, varav över 30 000 av dem är barn. Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 6000 medlemmar i 13 Hjärtebarnsföreningar förankrade över hela Sverige.


Kontaktpersoner

Linda Sundberg
Generalsekreterare
Linda Sundberg