2023-02-13 10:31Pressmeddelande

GUCH-centrum i Göteborg får stipendium på 25.000 kronor

GUCH-mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset är mottagare av Hjärtebarnsfondens stipendium 2023. Den 14 februari överräcks gåvan om 25.000 kronor.GUCH-mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset är mottagare av Hjärtebarnsfondens stipendium 2023. Den 14 februari överräcks gåvan om 25.000 kronor.

Hjärtebarnsfonden delar varje år ut ett stipendium på 25.000 kr till någon som Hjärtebarnsfonden vill uppmärksamma. Det kan vara till en enskild person, en enhet eller forskargrupp inom vård, skola eller forskning som gjort något med stor betydelse för barn, ungdomar eller vuxna med medfödda hjärtfel. Nomineringarna har skett under vintern 2022-2023 och Hjärtebarnsfondens styrelse har valt ut GUCH-centrum i Göteborg till mottagare av stipendiet.

Stipendiet 2023 delas ut på GUCH-centrum i Göteborg den 14 februari, kl 15. GUCH är förkortning för vuxna med medfött hjärtfel (Grown Up Congenital Heart) 

Malin Berghammer som nominerade GUCH-centrum i Göteborg skriver:
“Jag vill tacka sjuksköterskorna på GUCH-mottagningen i Göteborg som är helt fantastiska och värda sin vikt i guld! Jag är, som många andra med medfödda hjärtfel, tvungen att ha en livslång kontakt med sjukvården och jag har nu ungefär 50 års erfarenhet av vård. Genom den erfarenheten har jag lärt mig vad som är viktigt och vad det betyder när det fungerar bra. När jag var barn såg jag sjukhuset som mitt andra hem och var trygg i det, medan jag som vuxen många gånger upplevt att jag själv måste ha kontroll och att jag behöver strida för att få en vård där mina behov och önskemål efterfrågas. När jag är patient på GUCH-mottagningen är det istället en självklarhet att vården ges utifrån mina behov och önskemål. Jag blir där mött med intresse, värme och lyhördhet. De stöttar, hjälper och uppmuntrar mig, men hjälper mig också se att vardagen fungerar på bästa sätt där jag kan nå min fulla potential, utifrån mina förutsättningar. De hjälper mig att fungera med min sjukdom i vardagen och jag känner mig både trygg och stärkt av att de ser till mitt bästa och vill mig väl.”

Media är välkomna under utdelningen.

Besöksadress:
GUCH-centrum
Diagnosvägen 11, plan 0
GöteborgOm Hjärtebarnsfonden

Varje år får föräldrar till 2000 barn i Sverige beskedet att deras barn har fel på sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själva till livshotande situationer som kräver omedelbar operationen. I dag lever fler än 70 000 personer med medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 5000 medlemmar i 13 föreningar över hela Sverige. www.hjartebarnsfonden.se