2023-11-06 05:10Pressmeddelande

Donationsveckan för hjärtebarn

Donationsveckan är en tidpunkt för att öka medvetenheten om organdonation och dess livräddande potential. Under årets Donationsvecka (6-12 november) riktar Hjärtebarnsfonden uppmärksamheten mot en viktig fråga: #FörAllaBarnPåListan, som syftar till att driva frågan om digital anmälan av barn till donationsregistret.


Donationsveckan är en årlig nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I fokus detta år står kampanjen #FörAllaBarnPåListan, som syftar till att driva frågan om digital anmälan av barn till donationsregistret. För de senaste fem åren har 10 barn under 15 år i Sverige tragiskt förlorat sina liv i väntan på ett nytt organ. En av de främsta hindren i kampen för att rädda barns liv är bristen på donatorer. Samt information. Och varje missad donator är en form av misslyckande.

Mamma Therese Ström, en stark förespråkare för organdonation och ambassadör bakom kampanjen, har personligen upplevt konsekvenserna av detta. Hennes dotter, 4-åriga Alice, föddes med akut leukemi och drabbades efter behandlingen av hjärtsvikt och hamnade på akutlistan för hjärttransplantation. Under våren var det en desperat kamp mot klockan, där familjen insåg att Alice kanske inte skulle överleva om det inte fanns en donator. I juni kom den hoppfulla vändningen när Alice fick ett nytt hjärta.

"Vi är evigt tacksamma för att Alice har fått sitt nya hjärta. Samtidigt känner vi en djup sorg över att någon annan i sin godhjärtade och modiga sorg tog det stora beslutet som räddade vår dotter. Vi uppmanar alla föräldrar att fundera över organdonation tidigt, innan det är för sent och de riskerar att förlora sina barn." - Therese Ström, mamma till Alice.

- Inget barn i Sverige behöver dö i väntan på en donation. Men det faktum att 10 barn under 15 år i Sverige tragiskt förlorat sina liv i väntan på ett nytt organ visar på det akuta behovet av organdonation i vårt land. Väntetiderna är ofta långa, ibland uppemot ett år, och antalet potentiella donatorer är extremt begränsat. Vi uppmanar alla att engagera sig under donationsveckan och stödja kampanjen #FörAllaBarnPåListan." - Linda Sundberg, Generalsekreterare, Hjärtebarnsfonden

 

#FörAllaBarnPåListan

Hjärtebarnsfondens förening #FörAllaBarnPåListan har som mål att säkerställa att inget barn i Sverige behöver dö i väntan på ett nytt organ. Bildad år 2020 av hjärtebarnsmamman Paula Palacios, har denna förening sedan november 2022 varit en del av Hjärtebarnsfonden med syftet att sprida medvetenhet om organdonation för barn. Kampanjen #FörAllaBarnPåListan arbetar för att förbättra och främja organdonation i hela Sverige.

 

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Barsk, Kommunikationschef Hjärtebarnsfonden
mattias.barsk@hjartebarnsfonden.se
tel: 08-442 46 58


Om Hjärtebarnsfonden

Varje år får föräldrar till 2000 barn i Sverige beskedet att deras barn har fel på sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själva till livshotande situationer som kräver omedelbar operationen. I dag lever fler än 70 000 personer med medfött hjärtfel varav ungefär 30 000 är barn. Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar cirka 5 500 medlemmar i 13 föreningar över hela Sverige. www.hjartebarnsfonden.se