2022-10-27 06:10Pressmeddelande

#förallabarnpålistan och Hjärtebarnsfonden samlas under samma tak

Organisationen #förallabarnpålistan bildades för 2 år sedan av Paola Palacios när hennes son Nicolas tidigt drabbades av ett hjärtfel. Nicolas enda möjlighet att överleva var en hjärttransplantation. Han fick vänta i nära ett år på det nya hjärtat.
Behovet av organ till små barn är stort i Sverige, samtidigt som tillgången på organ är mycket begränsad. Det finns barn som inte hinner få ett organ och som dör i väntan. 

Jag är övertygad om att alla föräldrar hade varit positiva till organdonation om det var deras barn som behövde ett nytt hjärta för att överleva. Om man kan tänka sig att ta emot ett organ ska man också kunna tänka sig att ge, säger Paola Palacios.

Hon startade hashtaggen #förallabarnpålistan.
Hashtaggen som blev en organisation har på två år hunnit växa och bli en självklar del i organdonationsarbetet. 

Det Paola Palacios gjorde för att uppmärksamma frågor kring organdonation och transplantationer för barn är ovärderligt, säger Katarina Hanséus, ordförande i Hjärtebarnsfonden.

#förallabarnpålistan blir nu en del av Hjärtebarnsfonden. Hjärtebarnsfonden har sitt fokus på medfödda hjärtfel och de barn som får hjärtfel tidigt i livet.

Vi vill göra mer och är så glada att få dragkraft av Hjärtebarnsfonden. Deras stöd till forskningen kring medfödda hjärtfel är störst i Sverige och vi är gärna med och bidrar, säger Paola Palacios. 


Om Hjärtebarnsfonden

Hjärtfel är den vanligaste medfödda missbildningen. Ett trasigt barnhjärta förändrar allt. Varje år får 2000 familjer i Sverige beskedet att deras nyfödda barn har fel på sitt hjärta. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själv till livshotande situationer som kräver omedelbar operation. I Sverige lever idag 70 000 personer med medfött hjärtfel, varav över 30 000 av dem är barn. Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 6000 medlemmar i 12 Hjärtebarnsföreningar lokalt förankrade över hela Sverige. En trettonde förening är nationellt verksam och samlar vuxna med medfött hjärtfel, GUCH, (Grown up with Congenial Heart Disease) Det är Sveriges enda patientförening för denna grupp.