2024-07-02 18:54Pressmeddelande

Hjärtsjuka barn från hela Sverige

Barn vid lägereld grillar mashmallows.
Foto: MostphotosBarn vid lägereld grillar mashmallows.

Hökensås, Tidaholm

Mellan den 3 och 6 juli samlas närapå 200 deltagare på Hjärtebarnsfondens nationella läger på First camp Hökensås. Ett läger som samlar barn som drabbats av medfödda hjärtfel och anhöriga till dem. 

– Syftet med lägret är att erbjuda de här barnen en plats där de är norm. Där ärret på bröstet är något nästan alla har. Och samtidigt ge de anhöriga en plattform att samtala om utmaningar, möjligheter och hitta nya bekanta, berättar Linda Sundberg, generalsekreterare på Hjärtebarnsfonden.

Varje år föds 2000 barn med hjärtfel i Sverige. En del drabbas värre än andra, ungefär 500 barn opereras om året. Men hjärtebarnens vardag ser inte likadan ut som de andra barnens. Ofta är syresättning, ibland även muskulatur och psykisk hälsa påverkad. 

– Genom att arrangera ett nationellt läger för deltagare från hela Sverige bygger vi broar och gör ärren lättare att bära, säger Linda Sundberg.


Om Hjärtebarnsfonden

 I dag lever fler än 70.000 personer med medfött hjärtfel och de blir allt fler. Ett trasigt barnhjärta förändrar allt. Hjärtebarnsfonden är en riksomfattande, oberoende intresseorganisation som sedan 1975 aktivt arbetar för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden stödjer också svensk forskning om medfött hjärtfel. Hjärtebarnsfonden samlar drygt 6000 medlemmar i 12 föreningar över hela Sverige.