Vår lägerverksamhet

Varje år ordnar Hjärtebarnsfonden läger för barn med medfödda hjärtfel. För mer information om våra läger, gå in här https://www.hjartebarnsfonden.se/om-hjartebarnsfonden/lagerverksamhet/