2024-06-19 18:33Pressmeddelande

Redan otrygg situation förvärras med massuppsägningar

Barnhand med knuten näve.Barnhjärtsjukvården behöver prioriteras, enligt Hjärtebarnsfondens generalsekreterare.

Hjärtebarnsfonden ser allvarligt på massflykt från Barnhjärtsjukvården i Lund

Skånes universitetssjukhus i Lund har en oerhört viktig roll i barnhjärtsverige. Därför ser Hjärtebarnsfonden allvarligt på det faktum att 13 av 20 operations- och anestesisjuksköterskor inom barn och ungdomskirurgi med neonatalvården inkluderat Barnhjärtcentrum har sagt upp sig och ska sluta efter sommaren, enligt SVT.

”Lund är en av våra två opererande enheter i Sverige. Deras roll går inte att överskatta. Tillsammans med Göteborg har de minskat dödligheten markant genom centraliseringen av barnhjärtsjukvården i Sverige”, säger Linda Sundberg, Hjärtebarnsfondens generalsekreterare. 

Hjärtebarnsfonden har i snart 50 år varit patientorganisationen för personer med medfödda hjärtfel och bevakar situationen för sina medlemmar. Cirka 2.000 barn om året föds med hjärtfel i Sverige, och det genomförs cirka 450 barnhjärtoperationer årligen. Totalt har cirka 30.000 barn och unga medfött hjärtfel i Sverige.

”Det är den enskilt vanligaste missbildningen i världen och kan i vissa fall vara livshotande. Därför borde barnhjärtsjukvården vara högt prioriterad. Men när en så stor del av sköterskor med inriktning på barn och unga säger upp sig riskeras våra medlemmars säkerhet, det är ett fundamentalt hot mot patientsäkerheten.” säger Linda Sundberg, generalsekreterare Hjärtebarnsfonden och fortsätter:

”Hjärtebarnsfonden ser allvarligt på situationen och hoppas att man snart kommer fram till en lösning som säkrar patienternas säkerhet, som redan är otrygg som den är.”


Om Hjärtebarnsfonden

Varje år föds 2.000 barn i Sverige med fel på hjärtat. Det kan röra sig om allt från mindre hål som växer igen av sig själva till livshotande situationer som kräver omedelbar operation. Runt 450 barn per år opereras för sina hjärtfel. Hjärtebarnsfonden arbetar sedan 1975 för att ge röst åt hjärtebarnen och deras familjer och därmed synliggöra och förbättra deras ofta mycket tuffa livssituation. Hjärtebarnsfonden stödjer också svensk forskning om medfödda hjärtfel. Hjärtebarnsfonden samlar cirka 6.000 medlemmar i 12 föreningar över hela Sverige.